Akcje-Relacje WGO

Rocznica odbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego.

Delegacja Watahy Radom GO wzięła udział w obchodach 77 rocznicy odbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem porucznika Stefana Bembińskiego “Harnasia”.Złożyliśmy wiązankę z biało-czerwoną szarfą Watahy Głosu Obywatelskiego. Cześć i Chwała Bohaterom!!!

RADOMSKI PRZEMARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 2 listopada 1918 roku - Garnizon armii Austro-Węgierskiej zostaje rozbrojony, obce flagi zdarte, flaga Polski pojawia się na gmachu CK Komendy Powiatowej. Tak nasze miasto Radom jako pierwsze w Królestwie Polskim odzyskuje WOLNOŚĆ! Powstaje suwerenna Republika Radomska z samodzielnym ośrodkiem władzy, administracji i wojskiem. 29 października 2022 roku Wataha Radomska Głosu Obywatelskiego przy wsparciu Andrzeja, Andrei oraz Watahy Świętokrzyskiej (dziękujemy!), uczciła te chwalebne wydarzenia, dumnie uczestnicząc w pierwszym oficjalnym Radomskim Marszu Niepodległości. Pomimo pewnych nieoczekiwanych okoliczności mocno zaznaczyliśmy swoją siłę i zaciętość patriotyczną. Andrzej, w swoim wystąpieniu, poczynił trafne odnośniki porównując wydarzenia z listopada 1918 roku, z obecnym systematycznym odbieraniem nam WOLNOŚCI. To my dziś walczymy z wszechobecną patologią i nienormalnością! Takie uroczystości umacniają nas w przekonaniu, że nie ma innej drogi - musimy wygrać! Cześć i Chwała Bohaterom! Śmierć Wrogom Ojczyzny! Izabela #WGO

Wojewódzka inscenizacja BITWA NAD WARTĄ. Beleń, Strońsko.

We wtorek 29 listopada braliśmy udział w pikiecie przed Okręgową Izbą Lekarską w Rzeszowie w obronie dr Agaty Osiniak. Przed rozpoczęciem procesu dr Tomasz Wołoszyn odczytał oświadczenia p. Agaty Osiniak, która nie pojawiła się osobiście przed okręgową radą medyczną gdyż, jak powiedziała: “cały przebieg procesu uwłacza mojej godności jako wolnej istoty ludzkiej”. Przed Okręgowym Sądem Lekarskim reprezentował ją mec. Arkadiusz Tetela. Na salę rozpraw wpuszczono 2 osoby spośród zebranych. Zapadł wyrok NAGANA dla Pani dr Agaty Osiniak. Pani Doktor wytrwałości

Watahy Głosu Obywatelskiego Radom, Warszawa, Lublin, Skarżysko pod Dowództwem @Andrzej Poneta wzięły udział w osłonięciu Tablicy upamiętniającej Zrzut Cichociemnych w miejscowości Sucha. Podczas uroczystości przemawiał @Andrzej Poneta