RADOMSKI PRZEMARSZ NIEPODLEGŁOŚCI-2 listopada 1918 roku – Garnizon armii Austro-Węgierskiej zostaje rozbrojony, obce flagi zdarte, flaga Polski pojawia się na gmachu CK Komendy Powiatowej. Tak nasze miasto Radom jako pierwsze w Królestwie Polskim odzyskuje WOLNOŚĆ! Powstaje suwerenna Republika Radomska z samodzielnym ośrodkiem władzy, administracji i wojskiem. 29 października 2022 roku Wataha Radomska Głosu Obywatelskiego przy wsparciu Andrzeja, Andrei oraz Watahy Świętokrzyskiej (dziękujemy!), uczciła te chwalebne wydarzenia, dumnie uczestnicząc w pierwszym oficjalnym Radomskim Marszu Niepodległości. Pomimo pewnych nieoczekiwanych okoliczności mocno zaznaczyliśmy swoją siłę i zaciętość patriotyczną. Andrzej, w swoim wystąpieniu, poczynił trafne odnośniki porównując wydarzenia z listopada 1918 roku, z obecnym systematycznym odbieraniem nam WOLNOŚCI. To my dziś walczymy z wszechobecną patologią i nienormalnością! Takie uroczystości umacniają nas w przekonaniu, że nie ma innej drogi – musimy wygrać! Cześć i Chwała Bohaterom! Śmierć Wrogom Ojczyzny! Izabela #WGO

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *