Konferencja “Co dalej z Polską kulturą?” Opole 10.12.2022r.

Kolejny rejon Naszego Kraju został w minioną niedzielę wyróżniony przez Ogólnopolską Organizację Watahy Głosu Obywatelskiego. Tym razem to mieszkańcy Opola i województwa opolskiego mogli skorzystać z oferty o charakterze edukacyjnym i posłuchać kilku wystąpień, których tematem przewodnim była kultura.

Opole to miasto, które Polakom może najczęściej kojarzyć się z muzyką, to też właśnie w Szkole Muzycznej konferencję tą zaplanowano. Miejsce tego wydarzenia to również efekt współpracy z Marzeną i Jackiem Mielcarek, którzy związali swoje życie z muzyką i pracują w Radiu Opole. W tym miejscu należy wymienić uczestników relacjonowanej konferencji i jednocześnie jej współorganizatorów.

Jacek Mielcarek, dziennikarz muzyczny, muzyk jazzowy, kompozytorem autorem tekstów.

Marzena Mielcarek, animator kultury, autorka słuchowisk radiowych dla dzieci i dorosłych, etnomuzykolog, producent muzyczny.

Dr Jan Przybył, naukowca, dydaktyk, kanał na argumenty, teolog, historyk kultury, badacz i znawca literatury polskiej, tłumacz, pilot wycieczek i autor książek o dziedzictwie kultury Kresów.

Marcin Janowski, publicysta, komentator społeczny, kanał na argumenty.

Katarzyna Bnin-Bnińska, enolog, działalność społeczną.

Zbigniew Modrzejewski, filozof, publicysta, komentator społeczny.

Wsparcia konferencji udzielił również reprezentujący medialne przedsięwzięcia takie jak wRealu24 i BanBye.pl Piotr Szlachtowicz, dziennikarz z wykształcenia, między innymi muzyczny, mający chociażby doświadczenie zdobywane w rozgłośniach radiowych w Olsztynie.

Prowadzącym był niezastąpiony Andrzej Poneta, który także uzupęłnił swoim wystąpieniem tą, jak to Andrzej ma w zwyczaju podkreślać, ucztę intelektualną.

Andrzej Poneta to inicjator projektu o nazwie Watahy Głosu Obywatelskiego jak również założyciel i prowadzący audycje na kanale Głos Obywatelski, przedsiębiorczy sportowiec z doświadczeniem filmowym.

Na spotkanie z Opolanami zapraszał inteligentnie dobrany tytuł ‘Co dalej z Polską kulturą?’

Jak na pewno dobrze wiedzą czytający ten artykuł, kierunek w działaniach WGO jest głównie motywowany tradycyjnymi wartościami patriotycznymi, a więc troską o Państwo Polskie i Naród. A aby Naród mógł się wyłonić, nasze i Państwa dzieci objęte być muszą należytą opieką i odpowiedzialnym wskazywaniem im wartości jakimi są od wieków prawka, dobro, piękno i mądrości z nich płynące. A mądrość taka zawierać się powinna w świecie kultury ludzkiej, która jest tą cechą charakterystyczną i wyznacznikiem człowieczeństwa. Dr Jan Przybył przedstawił niebanalną syntezę przyczyn niedoborów w edukacji kulturalnej w coraz bardziej upadającym na duchu i kurczącym się w swej świadomości narodowej, społeczeństwie. Podkreślił wyraźnie takie problemy jak brak wzorców, brak wyższych dążeń w rozwoju osobowościowym, indywidualnego człowieka, jak i całych grup reprezentujących wspólnoty o różnej skali. A tyłułem przewodnim dla słów dr. Przybyła było “Jeśli Polak chce to potrafi”.

Doskonałym uzupełnieniem tego wystąpienia było drugie w kolejności wystąpienie jakie przypadło Katarzynie Bnin-Bnińskiej, która wydawać się mogło, chciała skierować swoje słowa do młodszej grupy słuchaczy, którzy będą zapoznawać się z materiałem już w mediach społecznościowych. Pani Katarzyna, której przemówienie miało tytuł “Krytyka ideologii upadku”, w jaskrawych przykładach zwracała uwagę na to co wartościowe, lub bez wartości, na to co wzbogaca swymi walorami kultury a co w zamian jest propagowane. To wystąpienie nie obyło się również od wskazania odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, choć jak sama Pani Kasia powiedziała, jej przekaz miał charakter “…luźnego przepływu myśli “, czyli improwizacji, która jest istotna także w muzyce. Już w dwóch pierwszych wystąpieniach obecni na sali mogli wyciągnąć przewodnie wnioski takie jak zastępowalność znaczenia pojęć i wzorców jakie je reprezentują, nowymi ideologicznie nacechowanymi zamiennikami.

Po tzw. przerwie kawowej zabrał głos Marcin Janowski opowiadając o “Umysłowej truciźnie”. Pan Marcin w swym mocnym wystąpieniu zawarł całą diagnozę wraz ze wskazaniem na metodę uzdrowienia, po przez podłoże, narzędzia i konsekwencje jakie składają się na problematykę o jakiej była tego dnia mowa. Czwartym prelegentem był Zbigniew Modrzejewski zapowiedziany przez Pana Andrzeja jako Stary Basior, który dostojnym tonem zilustrował w bogatych przykładach źródła historyczne i rozwój idei które występować powinny w wysokiej kulturze jako budulec cywilizacji ludzkiej. A wszystko to “O degeneracji kultury”, której najnowsze druzgocące konsekwencje Zbigniew Modrzejewski również przypomniał.

W tym czasie po upływie drugiej godziny, nie licząc pierwszej przerwy, obecni na konferencji mogli napić się raz jeszcze kawy a nawet poczuć się jak w cukierni, gdyż wydarzenia edukacyjne, za które odpowiadają Watahy Głosu Obywatelskiego są zawsze dopracowane przez zsumowane siły Watahowiczów z danego regionu, miasta, a nawet przyjeżdżających z całego kraju. Dlatego kilka rodzajów ciast i ciasteczek, robionych przede wszystkim prywatnie, cieszyły podniebienia wszystkich którzy tą sobotę postanowili spędzić na kulturalnym zapoznaniu się z mądrym przekazem. “Medialna kultura” była tym o czym opowiedział Piotr Szlachtowicz, sięgający po własne doświadczenia zawodowe, dzielił się spostrzeżeniami jako uczestnik pierwszej linii frontu w wojnie informacyjnej, której jednym z elementów jest obniżanie poziomu we wszystkich dziedzinach kultury, a więc w tzw popkulturze w szczególności.

Następnie przyszła kolej na zabarwione sympatycznym humorem wspólne wystąpienie Państwa Mielcarków, w którym usłyszeliśmy o złej kondycji obecnej oferty kulturalnej jaką ma publiczny nadawca medialny idący za złym wzorcem prywatnych producentów. “Czy sztuka powinna ulegać presji ideologicznej ?”. Marzena Mielcarek apelowała o wzięcie odpowiedzialności i poszukanie dróg do niezależnego kierowania właściwej, bogatej od wartości kulturowych oferty dla społeczeństwa. Mąż Pani Marzeny Jacek Mielcarek z charakterystycznym dla siebie dystansem sprowadzał tą dyskusję na przyziemny grunt, uroczo przy tym wymieniając się z żoną mikrofonem, dzięki czemu to wystąpienie otrzymało jako jedyne kilkukrotnie brawa.

Wszystko to co zostało powiedziane, jako ostatni podsumował wręcz Andrzej Poneta, z którego ust kilka razy usłyszeć można było o odpowiedzialności. Ten fragment konferencji to “Niepodległości kulturowa”. Andrzej Poneta zaakcentował bardzo wyraźnie kontekst tej niepodległości, który dotyczy Naszego Kraju, zaznaczając zasięg jaki mają nasze działania wykonywane przez świadomych przedstawicieli Narodu, mieszkańców i obywateli Polski, rodziców. Spotkanie to jak wszystkie tego rodzaju posiadało walor interakcji z wszystkimi którzy chcieli skorzystać z tego wydarzenia i mogli po przez zadawanie pytań czynnie wziąć udział w dyskusji. A dyskusja to także część kultury, choć może politycznej, a tego w obecnych czasach brakuje najbardziej.
Wszystkie te wypowiedzi zostały profesjonalnie zarejestrowane i są zarchiwizowane na kilku kanałach You Tubu i innych portalach społecznościowych, pod nazwami Głos Obywatelski, Watahy Głosu Obywatelskiego, Na Argumenty, wRealu24. Zapraszamy do zapoznania się z tymi ofertami medialnymi i uczestnictwa na przyszłych spotkaniach i konferencjach, bo jedynie bezpośrednia obecność pozwala przekonać się o autentyczności organizatorów i wzmocnić wspólnie wiarę w skuteczność podejmowania tych cennych edukacyjnych działań.

Michał Krasiński #WGO

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *